Privacy Policy

Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken wanneer je je aanmeldt als klant, wanneer je onze nieuwsbrief of onze website gebruikt of op een andere wijze contact met ons hebt.


Wie zijn wij

Wij zijn Original First Tea, gevestigd in Ede aan de Nieuwe Kazernelaan 2. Wij respecteren jouw privacy. We willen ons volledig houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verkopen jouw gegevens niet aan andere bedrijven.


Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij

Klantcontacten
Als je contact met ons maakt via e-mail, contactformulier, of sociale media, leggen we deze contacten zoveel mogelijk vast. Telefoongesprekken nemen wij niet op.

Gegevens vanuit webgebruik
Wanneer je onze website gebruikt, kunnen we (geanonimiseerd) IP-adres, browsertype, besturingssysteem, website van herkomst en gebruik van website registreren.


Voor welke doelen gebruiken we jouw gegevens

De belangrijkste doelen waar we jouw gegevens voor gebruiken, zijn:

Communicatie met jou
We gebruiken je telefoonnummer om je te kunnen bellen wanneer er een bijzonderheid is met de bestelling of om vragen en klachten te verwerken. Ook zullen we je sporadisch voor een enquête kunnen benaderen. Maar in alle genoemde gevallen zullen we bij voorkeur je mailadres gebruiken om met je te communiceren.

Cookies                                                                                                                               Original First Tea gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Wetgeving

De wet kan eisen stellen aan het verzamelen en bewaren van informatie. Zo kent de wet een bewaarplicht voor bijvoorbeeld de financiële transacties.

  1. Met wie we jouw gegevens delen
    Original First Tea verkoopt nooit jouw gegevens aan derden, met uitzondering van onderstaande doeleinden. Deze partijen hebben een bewerkersovereenkomst opgesteld met duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, het melden van datalekken en de overige door de privacywetgeving opgelegde verplichtingen.

  1. Leveren van product
    Voor de geautomatiseerde toezending van inloggegevens en het verwerken van jouw bestelling, delen we de genoemde gegevens met onze Nederlandse zakenpartner die onze ICT-omgeving beheert en met de Nederlandse zakenpartner die onze online boekhouding beheert.

  1. Beveiliging en bewaartermijnen
    We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Ook hebben we met derden die jouw informatie verwerken (‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving) afspraken hierover gemaakt. Jouw persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit privacy beleid beschreven doelen.


Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@FirstTea.nl.

Dit kun je ook doen als je gebruik wil maken van jouw recht op dataportabiliteit. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw rijbewijs, ID-kaart of paspoort bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Original First Tea zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op jouw verzoek reageren. Je kunt je altijd uitschrijven voor nieuwsbrieven. Dit kan vanuit de betreffende mail-nieuwsbrief of
via een mailtje aan Info@FirstTea.nl.

Heb je een klacht over hoe wij met jouw gegevens omgaan en kom je er met ons niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we met dit privacy beleid omgaan
Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd ons privacy beleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van onze privacyverklaring.


Vragen

Voor vragen kun je een mail sturen aan Info@FirstTea.nl